AUTOMATSKI SISTEMI ZA OTVARANJE
SISTEMI AUTOMATICI DI APERTURA
AUTOMATED OPENING SYSTEMS
SYSTE'MES D'OUVERTURE AUTOMATISE'S
автоматизированных систем
  ELEKTRO SISTEMI
  IMPIANTI ELETTRICI

 GI-DI ENGINEERING doo, Temerinska 49, 2100 Novi Sad; Tel: 021 444200; fax: 021 444200; Email: gidiengineering@gmail.com; PIB: 105006838; MATIČNI BROJ: 20290498

Automatski sistemi za otvaranje krilnih i kliznih kapija i garaža, automatski sistemi rampi i čuvara parking mesta. Industrijske električne instalacije i civilni objekti, postrojenja za alternativnu energiju
(solarni sistemi i biomasa), kućna automatizacija i automatizacija u zgradama, mrežni prenos podataka, video konferencije.
.

 

Loading...